ข่าวประชาสัมพันธ์


"เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"

             - เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 และกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564 โดยมี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ถวายพานพุ่มดอกไม้สด รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้สดหน้าพระฉายาลักษณ์ และเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดี และบันทึกภาพหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”


"เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ"

             - เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดี และภาคเอกชน อาทิ มีสทีน ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ Bangkok Ivf Center Lardplao โดยการนำของศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร และนายณัฐพัชร โชติพรพันธ์ ศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา ราชนครินทร์ และภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ต่างถวายพระพรชัยมงคลผ่านบทเพลงและวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “วรขัตติยราชนารี”


"มาตรการป้องกัน ความรู้ กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่"

             - ประกาศ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ ของ มก.กพส./มาตรการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 

"เทคโนโลยีดิจิทัลที่มาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ"

             - ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะหรืออาจารย์ผู้สอนให้พิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความเหมาะสม เช่น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ การมอบหมายงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียน เพื่อลดการชุมนุมรวมกลุ่มของนิสิตแล้วนั้น


 

"ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ม.เกษตร กำแพงแสน ได้รับการประกาศเป็น "รุกข มรดกแผ่นดิน" ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม"

             - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เลือกต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน เพื่อรวบรวมข้อมูลต้นไม้ ไปใช้ในการสืบค้น เผยแพร่ และส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และให้เด็กเยาวชน ประชาชน เห็นความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้


 

"BOOK DELIVERY บริการยืมหนังสือ วิทยานิพนธ์ ให้บริการ อาจารย์ บุคลากร นิสิตบัณฑิต"

             - บริการยืมหนังสือ วิทยานิพนธ์ ให้บริการ อาจารย์ บุคลากร นิสิตบัณฑิต
 

"สำนักหอสมุด กำแพงแสน ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ เนื่องจากการปรับเวลาการให้บริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID19"

             - สำนักหอสมุด กำแพงแสน ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ เนื่องจากการปรับเวลาการให้บริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID19
 

"ติดอยู่บ้านก็ไม่เหงา..ถ้ามีเราอยู่เป็นเพื่อน มาเรียนอาชีพฟรี!!! กับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน กันเถอะ.."

             - มาเรียนอาชีพฟรี!!! กับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน กันเถอะ.. เดือนเมษายนนี้ เราขออาสาอยู่เป็นเพื่อน ด้วยกิจกรรมดีๆ ทำกินก็ได้ ทำขายก็เยี่ยม ปลอดโรคปลอดภัย เพราะชมกันได้ที่บ้าน 🧡 13 เม.ย.63 : คุกกี้ธัญพืชไร้แป้ง 🧡 20 เม.ย.63 : แซนวิชโรล 🧡 27 เม.ย.63 : ข้าวเหนียวมูนอัญชันมาเรียนอาชีพฟรี!!! กับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน กันเถอะ.. เดือนเมษายนนี้ เราขออาสาอยู่เป็นเพื่อน ด้วยกิจกรรมดีๆ ทำกินก็ได้ ทำขายก็เยี่ยม ปลอดโรคปลอดภัย เพราะชมกันได้ที่บ้าน 🧡 13 เม.ย.63 : คุกกี้ธัญพืชไร้แป้ง 🧡 20 เม.ย.63 : แซนวิชโรล 🧡 27 เม.ย.63 : ข้าวเหนียวมูนอัญชัน

 เบอร์โทรศัพท์

034-341550-3 ต่อ 3266

อีเมล